Keminmaan koulukuraattoripalvelut

Koulukuraattorityön säädännöllinen perusta on kirjattu lastensuojelulakiin (LSL 13.4.2007/417).

Lain mukaan: 9§: Kunnan tulee järjestää koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita, jotka antavat kunnan perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetun esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä valmistavan opetuksen oppilaille riittävän tuen ja ohjauksen koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Palveluilla tulee edistää myös koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämistä.

Koulukuraattorien työ on osa koulun oppilashuoltoa. Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Koulukuraattorityön tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista myönteistä kehitystä sekä edistää sosiaalista hyvinvointia.

Kuraattori tukee oppilaita kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa. Koulukuraattori työskentelee yhdessä oppilaan, oppilasryhmien, opettajien ja vanhempien/huoltajien kanssa. Koulukuraattori osallistuu koulun vanhempainiltoihin, opetus- ja kasvatustyön, kouluyhteisön hyvinvoinnin sekä koulun ja kotien välisen yhteistyön kehittämiseen. Koulukuraattori on mukana oppilashuollon suunnittelussa ja kehittämisessä.

Koulukuraattori on mukana suunniteltaessa, keskusteltaessa ja päätettäessä oppilaalle tarjottavista tehostetun ja erityisen tuen muodoista. Koulukuraattorin tehtävä on huolehtia siitä, että lapsi tulee kuulluksi ja on aidosti osallisena omien asioidensa hoidossa. Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä vanhemmat, oppilas itse, opettaja tai muu oppilaan kanssa työskentelevä henkilö.

Keminmaan koulukuraattori on Tarja-Tuulikki Laine. Tavoitat hänet puh. 040 19 65 852. Koulukuraattori on tavattavissa maanantaisin ja keskiviikkoisin (työhuone sijaitsee Kirkonmäen koulun puolella). Mahdollisuus tavata myös muuna aikana erikseen sovittuna.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.   Rovaniementie 31, 94400 Keminmaa. Puhelimet: kanslia 040 670 6755, rehtori 040 353 7092, opettajat 040 673 6006